Tienda Kitzin Calle Narrika 29 - 20003 Donostia Tel: 943 426 946 e-mail: kitzindendaa@gmail.com
Horario (de lunes a sábado): 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 h lunes mañana, cerrado Euskaraz
Gizaide Sarea Caritas Gipuzkoa Izan Hurkoa